29,851 բառեր. 364,051 Թարգմանություններ է.
7,279,587 բառերը / արտահայտությունները, 38,582 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Իսպաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է diccionario-inglesespanol.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0110 / 0.0056 (21)
Վերադառնալ սկիզբ